Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatiek

Psychosomatische fysiotherapie richt zich vooral op stress gerelateerde klachten zoals bijvoorbeeld RSI, hyperventilatie maar ook hoofdpijnklachten. Veel voorkomende symptomen die optreden bij spanningsklachten zijn: prikkelbaarheid, vermoeidheid en gevoelens van gespannenheid. De klachten houden vaak verband met bepaalde levensomstandigheden die de patiënt uit evenwicht hebben gebracht, zoals:

  • Grote werkdruk
  • Conflicten (werk of privé)
  • Emotionele gebeurtenissen
  • Relationele problemen
  • Verlies van dierbaren
  • Ernstige ziekteprocessen

Bij psychosomatische fysiotherapie worden patiënten begeleid bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Dit kan gedaan worden met ademhalings-, ontspannings- en bewustmakingsoefeningen en begeleidende gesprekken. Om patiënten hun stressreacties beter te kunnen laten begrijpen en deze reacties (waar mogelijk) in gunstige zin te beïnvloeden, worden de leef- en werkomstandigheden nadrukkelijk bij de behandeling betrokken. Uitgangspunt is dat de patiënt weer leert luisteren naar zijn of haar eigen lichaam.

Binnen onze praktijk kunt u een afspraak maken met Pepijn Rothfusz.