Vergoedingen & betalingen

Vergoedingen

Behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed door uw zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. In de polisvoorwaarden kunt u het aantal te vergoeden behandelingen terugvinden. Fysiotherapie Delft heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en stuurt in bijna alle gevallen de nota direct naar de zorgverzekeraar.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, komen de behandelingen voor eigen rekening. Wij maken gebruik van een automatisch incassosysteem. Alleen indien van toepassing, vragen wij uw bankgegevens en zullen eens per maand een nota per mail sturen. De nota dient alleen voor uw eigen administratie, de betaling zal automatisch via de ING Bank plaatsvinden.  
Voor patienten met een chronische aandoening en kinderen tot 18 jaar gelden andere voorwaarden: informatie kunt u bij ons of uw zorgverzekeraar opvragen.

Betalingsvoorwaarden

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Mocht na deze periode de nota niet voldaan zijn, dan ontvangt u van ons eenmalig een herinnering met het verzoek de openstaande nota binnen een week alsnog te voldoen. In het geval dat u na deze herinnering niet tot betaling overgaat, dragen wij de openstaande nota over aan Medicas (Incasso – Juristen) waarna een incassoprocedure gestart zal worden. De kosten van deze procedure komen voor rekening van de debiteur welke in gebreke is gebleven. Zie ook de betalingsvoorwaarden van Medicas.