Impressie

Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie is een richting binnen de fysiotherapie welke zich richt op de herstelmogelijkheden van (uitgevallen) werknemers en studenten met arbeidsrelevante klachten. Gezondheidsproblemen van het houding- en bewegingsapparaat vormen een belangrijke oorzaak van langdurig ziekte- en studieverzuim en leiden soms zelfs tot arbeidsongeschiktheid. Veel voorkomende klachten zijn KANS-klachten (klachten aan arm, nek en schouder) of lage rugklachten. Samen met de opdrachtgever werkt de bedrijfsfysiotherapeut aan het voorkomen van gezondheidsproblemen, het verminderen en herstellen van klachten en het ondersteunen van re-integratietrajecten.

Taken van de bedrijfsfysiotherapeut zijn:

  • DefiniĆ«ren van het gezondheidsprobleem.
  • Begeleiding van de werknemer of student die overbelast is of dreigt te raken.
  • Advisering en begeleiding bij re-integratie.
  • Advisering over preventieve maatregelen.
  • Advisering bij het ontwerpen en (her)inrichten van de werkplek.
  • Verzorging van eventuele voorlichting op de werkplek.
  • Advies uitbrengen aan opdrachtgever over maatregelen om overbelasting te voorkomen.
  • Uitvoeren van een werkplekonderzoek.

Voor meer informatie dan wel aanmelding kunt u contact met ons opnemen.