Impressie

Specialisaties

Binnen Fysiotherapie Delft zijn verschillende specialisaties vertegenwoordigd zodat voor iedere patiënt zo'n optimaal mogelijke behandeling kan plaatsvinden.

Door deelname aan diverse samenwerkingverbanden kan indien nodig ook expertise van buiten de praktijk ingezet worden.