Impressie

Klachten en privacy regeling

Persoonlijke gegevens:
In navolging van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) worden uw persoonlijke gegevens en de informatie betreffende uw behandelingen opgeslagen in een vertrouwelijk behandeldossier. Uw therapeut is verplicht uw medische gegevens geheim te houden. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt indien u daar toestemming voor geeft. Uw medisch dossier is voor u zelf altijd in te zien of op te vragen. U kunt deze informatie schriftelijk of mondeling opvragen bij uw fysiotherapeut. 

Klachten:
Wanneer u een klacht heeft over uw therapeut of over de gang van zaken binnen de praktijk, verzoeken wij u dit altijd met de betreffende persoon te bespreken. Ook kunt u uw klacht schriftelijk aan ons kenbaar maken. Wij zullen ons uiterste best doen om samen met u het probleem uit de wereld te helpen.
Fysiotherapie Delft is aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF.